PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Ochrona danych osobowych – przyjmowanie i załatwianie spraw

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk

 

Komendant  Powiatowy Policji w Płońsku wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt do Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,
ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk, tel. miejski (023) 662 15 54

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

Metryczka

Data publikacji 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry