Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyją Komendy Powiatowej Policji w Płońsku określają:

 

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  6. Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  7. Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  8. Zarządzenie nr 114 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  9. Regulamin Komedny Powiatowej Policji w Płońsku z dnia 26.06.2015r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.07.2015
Data modyfikacji 17.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Lot
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Drężek
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry